AMDG

Bài viết mới

Có phải rước Mình Thánh Chúa trên lưỡi “là rất thánh” còn trên tay “là phạm thánh”?

Rước lễ trên tay hay trên miệng đang trở thành một vấn đề tranh cãi khá gay gắt hiện nay. Hơn nữa, bà Mary Divine Mercy và cái gọi là “sứ điệp từ trời” của bà ta đã lợi dụng điều này để “mượn gió bẻ măng” thổi bùng lên những chống đối và chia rẽ giữa các tín hữu. Vậy có phải rước Mình Thánh Chúa trên lưới “là rất thánh” còn trên tay “là phạm thánh” hay không?

“Chạnh Lòng Thương” (Mt 14:13-21)

Thiên Chúa chúng ta không phải là một Thiên Chúa vô cảm, mà là một Thiên Chúa đồng cảm, chạnh lòng thương với những hoàn cảnh khác nhau của con người. Thiên Chúa không đứng xa xa để nhìn con người đau khổ, nhưng đến gần con người, nâng con người chỗi dậy, và “chạm vào vết thương” của con người để chữa lành.

AMDG

Mục vụ
gia đình

On Air

Bài Giảng Online

AD MAJOREM DEI GLORIAM