Home

AMDG

Bài viết mới

Cắt Tỉa Để Trổ Sinh Hoa Trái (Ga 15,1-8)

Phải cắt tỉa ý riêng để chuyên tâm tìm ý Chúa. Phải cắt tỉa những hình thức bề ngoài không cần thiết để chìm vào nội tâm sâu lắng. Phải cắt tỉa những khao khát quyền lực để mặc lấy tâm tình đơn sơ khiêm tốn.

Let Your Light Shine

A homily on John 17: 11b-19 during Mass for Jesuit novices at the Sacred Heart Novitiate of the Vietnam Jesuit Province.

Online Videos

Góc Ảnh

Hình ảnh
Photography

AMDG

Mục vụ
gia đình

On Air

Bài Giảng Online

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur acing elit alora sedo eiusmod tempor incididunt ut labore magna aliq.
Play Video