Hướng dẫn làm Phút Hồi Tâm cuối ngày

Share on facebook
Share on twitter
Hai audio này hướng dẫn bạn nhìn lại cả ngày sống để nhận ra những ơn huệ bạn đã nhận được từ Thiên Chúa; đồng thời, giúp bạn nhìn nhận những lỗi lầm khiến Chúa buồn lòng và khiến tha nhân bị tổn thương...