Hướng dẫn làm Phút Hồi Tâm giữa ngày

Share on facebook
Share on twitter
Qua audio này, bạn sẽ được hướng dẫn làm Phút Hồi Tâm từ lúc bạn thức dậy cho đến giữa trưa. Bạn nhìn lại những ân huệ Chúa ban lẫn những lỗi lầm đối với Chúa và tha nhân.