“Chạnh Lòng Thương” (Mt 14:13-21)

Share on facebook
Share on twitter
Thiên Chúa chúng ta không phải là một Thiên Chúa vô cảm, mà là một Thiên Chúa đồng cảm, chạnh lòng thương với những hoàn cảnh khác nhau của con người. Thiên Chúa không đứng xa xa để nhìn con người đau khổ, nhưng đến gần con người, nâng con người chỗi dậy, và "chạm vào vết thương” của con người để chữa lành.