Hiểu & Sống Đức Tin Trưởng Thành

Các chuyên đề liên quan đến đức tin, luân lý và mục vụ được tổ chức hàng tuần qua ZOOM Meeting nhằm giúp anh chị em giáo dân đào sâu đức tin của mình và sống đức tin ấy một cách trưởng thành.