Videos

Tất cả là hồng ân

Play Video

Highlight Video-Thanksgiving Mass - Lễ Tạ Ơn

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong Lễ Tạ Ơn Mừng Tân Linh Mục Phêrô Trần Hoàn Chỉnh, SJ, tại giáo xứ quê hương.

Play Video

Thánh Lễ Tạ Ơn-Thanksgiving Mass 12-12-2020

Ngày 12/12/2020, Tân Linh mục Phêrô Trần Hoàn Chỉnh, SJ, đã cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn tại giáo xứ Vinh Hoà, giáo phận Ban Mê Thuột.

Play Video

2020 Priesthood Ordination Highlight Video

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong Lễ Truyền Chức Linh Mục Dòng Tên 2020. 

Play Video

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục 2020

6 giờ sáng ngày 3 tháng 12 năm 2020, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ, đã truyền chức linh mục cho 3 thầy phó tế Dòng Tên gồm: Thầy Phêrô Trần Hoàn Chỉnh, SJ, thầy Đaminh Đỗ Hùng Dinh, SJ, và thầy Đaminh Vũ Chí Kiên, SJ.

Play Video

Ordained as servants - Highlights Lễ Truyền Chức Phó Tế Dòng Tên tại Phi Luật Tân 2019

Ngày 26 tháng 10 năm 2019, Đức cha Sofronio Bancud, SSS, Giám mục giáo phận Cabanatuan, Philippines, đã truyền chức phó tế cho 8 thầy phó tế Dòng Tên và 1 thầy phó tế thuộc Cộng Đoàn Truyền Giáo Thánh Phaolô Tông Đồ tại Nhà Thờ Gesu, Đại Học Ateneo de Manila, Philippines.