PHT – gặp Chúa qua kinh nghiệm sống thường ngày

Share on facebook
Share on twitter
Bạn chỉ cần dành ra 10-15’ cho PHT. Bạn có thể làm PHT ở bất cứ nơi nào cũng như bất cứ lúc nào thuận tiện…