PHT – tìm thấy Thánh Ý Chúa

Share on facebook
Share on twitter
Thiên Chúa đã-đang-và sẽ tiếp tục hiện diện cho tôi và bạn. Ngài chính là tiếng nói thần linh luôn tồn tại trong mỗi người…