Có phải rước Mình Thánh Chúa trên lưỡi “là rất thánh” còn trên tay “là phạm thánh”?

Share on facebook
Share on twitter
Rước lễ trên tay hay trên miệng đang trở thành một vấn đề tranh cãi khá gay gắt hiện nay. Hơn nữa, bà Mary Divine Mercy và cái gọi là “sứ điệp từ trời” của bà ta đã lợi dụng điều này để “mượn gió bẻ măng” thổi bùng lên những chống đối và chia rẽ giữa các tín hữu. Vậy có phải rước Mình Thánh Chúa trên lưới "là rất thánh" còn trên tay "là phạm thánh" hay không?
Lm. Chỉnh Trần, SJ

Lm. Chỉnh Trần, SJ

Vui lòng liên hệ facebook: https://www.facebook.com/chinhtransj để tham gia Chương trình.